ธนาคารกรุงเทพ

  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ Bangkok Bank Public Company Limited โดยมีชื่อย่อว่า BBL  ซึ่งก็ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2487 โดยข้าราชการ นักธุรกิ จ และกลุ่มบุคคล ที่มีแนวคิดเดียวกัน ก็เลยได้มีสโลแกนว่า “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” โดยธนาคารกรุงเทพ...