ธนาคารกรุงไทย

   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ Krung Thai Bank Public Company Limited มีชื่อย่อว่า KTB เป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจ ในรูปแบบสถาบันการเงิน อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง  ซึ่งทำให้ธนาคารกรุงไทยนั้นใช้ตราสัญลักษณ์เป็นภาพนกวายุภักษ์ เช่นเดียวกับกระทรวงการคลังนั่นเอง ต่อมาธนาคารกรุงไทยนั้นก็ได้มีการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ อย่างมากมาย และก็ได้เปลี่ยนสีประจำธนาคารมาเป็นสีฟ้าอ่อน สดใสงดงามเป็นอย่างมากนั่นเอง โดยในปัจจุบันนั้นก็ได้มีสาขาทั่วไปเทศไทยมากถึง 1,210 สาขาด้วยกัน...