ไฟแนนซ์คืออะไร

หากกล่าวคือในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินนั้นหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า ไฟแนนซ์ หรือ การจัดไฟแนนซ์ ซึ่งผู้ใช้มีการนำทรัพย์สินอย่างรถยนต์เป็นการค้ำประกันเพื่อแลกเป็นเงิน กล่าวคือการจัดไฟแนนซ์คือการกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยการนำรถยนต์เป็นหลักประกันซึ่งธนาคารจะถือกรรมสิทธิ์ในการครอบครองรถของเจ้าของรถหรือกล่าวง่ายๆคือ นำรถยนต์ของตนเองยืมเงินจากธนาคารโดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งการจัดไฟแนนซ์ก็จะมีเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์ต่างๆดังนี้ – ยอดจัด ซึ่งเป็นการประเมินราคาของรถที่ทางบริษัทรถยนต์นั้นๆ เป็นผู้กำหนดขึ้น โดยจะมีการพิจารณาหรือประเมินจากยี่ห้อรถยนต์ รวมทั้งรุ่นและปีที่ผลิต ตลอดจนสภาพของรถยนต์ และความเร็วความแรงของรถ เป็นต้น – อัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยมากน้อยตามสภาพของรถ ปีของรถ รวมถึงคำนวนยอดชำระเงินของรถยนต์นั้นๆ จำนวนกี่ปี ยอดเท่าใดบ้างตามแต่ที่ธนาคารกำหนดและสภาพการใช้งานของรถยนต์ด้วย –...

ปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารได้

การกู้เงินมีหลากหลายประเภทซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้คนจะกู้เงินเพื่อซื้อบ้านหรือผู้ประกอบการกู้เงินเพื่อการลงทุนของกิจการของตนทั้งนี้การกู้เงินจากธนาคารนั้นต้องมีรายละเอียดและเอกสารของผู้กู้ที่ต้องครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งธนาคารจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนในการอนุมัติเงินให้ผู้กู้เงิน ทั้งนี้ใช้ว่าผู้คนจะมีสิทธิ์ในการกู้เงินซื้อบ้าน หรือ การลงทุนกิจการต่างๆได้ง่ายๆ ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเพื่อให้ทางธนาคารมั่นใจว่าผู้กู้เงินนั้นมีความมั่นคง ทั้งนี้ก็มีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้ผู้กู้เงินและผู้ประกอบการไม่สามารถกู้เงินได้เช่น – คุณสมบัติขอผู้กู้สินเชื่อ จัดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญของผู้กู้ซึ่งทางธนาคารจะกำหนดเกณฑ์อายุของผู้กู้อย่างชัดเจนคือ ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งต่ำกว่า 20 ปีธนาคารถือว่ายังเป็นผู้ที่ยังไม่สามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเองแม้ว่าผู้นั้นจะมีรายได้ให้ตนเองแล้วก็ตาม ทั้งนี้ผู้กู้ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 60 ปีด้วย – ความสามารถในการชำระหนี้ แม้ว่าอายุของผู้กู้จะถึงเกณฑ์แล้วแต่ใช่ว่าจะสามารถกู้เงินจากธนาคารได้...