ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Government Housing Bank เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง โดยปัจจุบันมีการทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2496 ทำหน้าที่ช่วยเหลือทางการเงินให้กับประชาชน ได้มีที่อยู่อาศัยตามสมควรแก่อัตภาพ โดยการให้กู้ยืมเงิน และ จัดสรรที่ดินเพื่อก่อสร้างที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ประกอบธุรกิจในการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนนำเงินไป ลงทุนเกี่ยวกับการสร้างอาคารและที่ดินโดยตรงทำหน้าที่เสมือนสื่อกลางในการนำเงินไปใช้ประโยชน์ ใน กิจการเคหะและเป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยัง ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐต่างๆ สนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่เป็นของตนเอง...

ธนาคารยูโอบี จำกัดมหาชน

ธนาคารยูโอบี คือธนาคารพาณิชย์ชั้นนำระดับภูมิภาคที่มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพและบริการชั้นเลิศแก่ลูกค้า นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2478 กลุ่มธนาคารยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ เติบโตอย่างมั่นคงสู่เครือข่ายที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และจีน จวบจนถึงวันนี้ กลุ่มธนาคารยูโอบี มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 500 แห่ง ใน 19 ประเทศและเขตการปกครอง ทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรปตะวันตก และอเมริกาเหนือธนาคารยูโอบี จำกัด...

ธนาคารธนชาต จำกัด มหาชน

ธนาคารธนชาต จำกัด มหาชน มีชื่อภาษาอังกฤษว่าThanachart Bank Public Company Limited หรือชื่อย่อว่าTBANK เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีจำนวนสาขามากเป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย โดยมีสาขา ทั้งหมดกว่า 600 สาขาธนาคารธนชาต จำกัด มหาชน เป็นบริษัทในกลุ่มธนชาต กลุ่มธุรกิจการเงินที่มีอายุมากกว่า 35 ปี เดิมเป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจในชื่อ บริษัทเงินทุน เอกชาติ...

ธนาคารกรุงเทพ

  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ Bangkok Bank Public Company Limited โดยมีชื่อย่อว่า BBL  ซึ่งก็ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2487 โดยข้าราชการ นักธุรกิ จ และกลุ่มบุคคล ที่มีแนวคิดเดียวกัน ก็เลยได้มีสโลแกนว่า “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” โดยธนาคารกรุงเทพ...

ธนาคารกรุงไทย

   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ Krung Thai Bank Public Company Limited มีชื่อย่อว่า KTB เป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจ ในรูปแบบสถาบันการเงิน อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง  ซึ่งทำให้ธนาคารกรุงไทยนั้นใช้ตราสัญลักษณ์เป็นภาพนกวายุภักษ์ เช่นเดียวกับกระทรวงการคลังนั่นเอง ต่อมาธนาคารกรุงไทยนั้นก็ได้มีการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ อย่างมากมาย และก็ได้เปลี่ยนสีประจำธนาคารมาเป็นสีฟ้าอ่อน สดใสงดงามเป็นอย่างมากนั่นเอง โดยในปัจจุบันนั้นก็ได้มีสาขาทั่วไปเทศไทยมากถึง 1,210 สาขาด้วยกัน...

ธนาคารทหารไทย

   ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า TMB Bank Public Company Limited ชื่อย่อว่า TMB เป็นธนาคารของประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งโดย จอมพล สกฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ในเริ่มแรกนั้นก็มีทุนจดทะเบียนมากกว่า 10 ล้านบาทด้วนกัน โดยสำนักงานใหญ่นั้นก็ตั้งอยุ่ที่ถนนราชดำเนิน...

ธนาคารกสิกรไทย

   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน หรือ Kasikornbank Public company Limited  เป็นธนาคารในประเทศไทย ที่มีสำนักงานใหญ่แห่งแรกอยู่ที่ ถนนเสือป่า แต่ในปัจจุบันนั้นสำนักงานใหญ่ของ ธนาคารกสิกรไทย นั้นก็จะตั้งอยูที่ถนนราษฎร์บูรณะ ตรงบริเวณเชิงสะพานพระราม 9 ฝั่งธนบุรี และธนาคารกสิกรไทย ก็ได้มีคำขวัญติดหูคนไทยไว้ว่า “บริการทุกระดับประทับใจ” ซึ่งในปัจจุบันนั้น ธนาคารกสิกรไทย ก็ได้มีสาขาทั่วประเทศจำนวนทั้งสิน 1,132...

ธนาคารออมสิน

  ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงการคลัง เป็นธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย โดย ธนาคารออมสิน นั้นก็เน้นการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท เพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการรายย่อย โดยธนาคารออมสินนั้น ก็มีรูปแบบของสินเชื่อ และเงินฝากสำหรับรายย่อยไว้อย่างมากมาย ซึ่งอีกทั้งยังเป็นธนาคารที่ยังสร้างเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มชุมชนอีกด้วย โดยธนาคารออมสิน นั้นก็ได้มีโครงการต่างๆ เกิดขึ้นไว้อย่างมากมาย หรือเรียกง่ายๆ ได้ว่าเป็นธนาคารเพื่อประชาชนโดยแท้จริงนั่นเอง ธนาคารออมสิน นั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่ให้สินเชื่อในระยะสั้น แก่ผู้ประกอบการรายย่อย แม้กระทั้งพ่อค้าแม่ค้า รวมไปถึงพนักงานต่างๆ ทางธนาคารก็ปล่อยสินเชื่อนี้กันแทบทุกคน โดยเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชนที่สามารถตรวจสอบได้ โดยโครงการนี้นั้นก็เป็นโครงการที่ดีนะครับทำให้ประชาชนหลายคน...

ธนาคารไทยพาณิชย์

   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารไทยแห่งแรกในประเทศ ซึ่งได้ก่อตั้งโดยพระบรมราชานุญาต ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ. 2449 โดยในปัจจุบันนั้น ธนาคารไทยพาณิชย์   ก็มีสาขามากถึง 1270 สาขาด้วยกัน ไม่ว่าจะมองไปมุมไหนของมุมเมืองก็จะพบกับธนาคารสีม่วง ๆ สีสดงดงาม ทำให้ใครหลายๆ คนนั้นก็อยากจะเข้าไปสัมผัสกันสักครั้งหนึ่งให้ได้นั่นเอง ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ บริษัท แบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด...