บัตรเครดิต ใช้ให้เกิดประโยชน์และไม่ก่อหนี้ในอนาคต

ในปัจจุบันการชำระเงิน จ่ายเงินออนไลน์มีมากขึ้นเนื่องจากมีความสะดวกสบายและไม่ต้องพกเงินสดให้ยุ่งยาก ปัจจุบันผู้คนนิยมใช้บัตรเครดิตมากขึ้นทีนี้บัตรเครดิตคืออะไร มีความสะดวกอย่างไรบ้าง บัตรเครดิต คือ  บัตรที่ธนาคารออกให้โดยมีวงเงินในบัตรในวงเงินต่างๆที่มากน้อยแตกต่างกันไปของแต่ละคนที่ได้รับ บัตรเครดิตใช้ในการรูดซื้อสินค้า ผ่อนสินค้าต่างๆของผู้คนโดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสดจำนวนมาก ซึ่งวงเงินในบัตรเครดิตนั้นเปรียบเสมือนเป็นวงเงินสำรองจ่ายที่ธนาคารออกให้ โดยผู้ใช้ที่รูดบัตรเครดิตนั้นสามารถใช้ซื้อสินค้าได้ก่อนและชำระเงินให้กับธนาคารภายหลัง โดยการชำระเงินนั้นผู้ใช้สามารถชำระในวงเงินเต็มหรือวงเงินขั้นต่ำก็ได้ โดยธนาคารจะกำหนดวงเงินขั้นต่ำชำระให้กับผู้ใช้ โดยผู้ใช้ต้องชำระวงเงินในจำนวนนั้นๆ ทั้งนี้ผู้ใช้งานต้องชำระเงินภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดตามบิลด้วย เพราะหากว่าผู้ใช้ไม่ชำระเงินในยอดนั้นๆ ทางธนาคารมีสิทธิ์คิดดอกเบี้ยซึ่งมากน้อยตามยอดของผู้ใช้ ส่วนใหญ่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 20 – 25% ต่อปี ซึ่งถือว่าสูงมากทีเดียว นอกจากนี้บัตรเครดิตบางประเภทยังสามารถใช้กดเงินสดได้อีกด้วยแต่การกดเงินสด ผู้ใช้จะเสียดอกเบี้ยที่สูงมากเมื่อเทียบการรูดเป็นเครดิตในการซื้อสินค้า...

เดบิต คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

หากจะกล่าวศัพท์ทางบัญชีเราคงเคยได้ยินคำว่า เดบิต ซึ่งเป็นการแสดงจำนวนเงินด้านซ้ายของบัญชีเป็นการแสดงรายการด้านทรัพย์สินหรือค่าจ่ายใช้ของรายการนั้น ทั้งนี้หากกล่าวถึงรายการของธนาคารผู้ใช้จะมีบัตรอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า บัตรเดบิต แล้วบัตรเดบิตคืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้างนั้น บัตรเดบิต เป็นบัตรที่เหมือนกับบัตรเอทีเอ็มทั่วไปโดยผู้ใช้สามารถใช้กดเงินสดก็ได้และจ่ายเงินผ่านบัตรก็ได้โดยไม่ต้องชำระเงินให้กับธนาคาร ซึ่งบัตรเดบิตนั้นเป็นบัตรเอทีเอ็มที่ผูกกับบัญชีธนาคารนั้นๆของผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้แบบบัตรเอทีเอ็มธรรมดา และ บัตรเอทีเอ็มแบบเดบิตซึ่งแบบที่สองมีผู้นิยมใช้มากกว่าเนื่องจาก บัตรเดบิต สามารถชำระเงินในรูปแบบการรูดบัตรก็ได้ หรือชำระเงินแบบออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชำระเงินในรูปแบบ PayPal ชำระเดบิตผ่านธนาคารออนไลน์, โอนเงินออนไลน์ ที่สามารถทำได้ง่ายซึ่งระบบจะตัดบัญชีของผู้ใช้งานอัตโนมัตทั้งนี้ผู้ใช้บัตรไม่ต้องชำระเงินภายหลังให้กับธนาคาร เนื่องจากเป็นเงินของผู้ใช้บัตรเอง ประโยชน์ของบัตรเดบิตนั้น สามารถใช้รูดเพื่อซื้อสินค้าโดยสามารถกำหนดวงเงินในการรูดได้เอง, สามารถฝากเงินหรือถอนเงินรวมถึง...

ไฟแนนซ์คืออะไร

หากกล่าวคือในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินนั้นหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า ไฟแนนซ์ หรือ การจัดไฟแนนซ์ ซึ่งผู้ใช้มีการนำทรัพย์สินอย่างรถยนต์เป็นการค้ำประกันเพื่อแลกเป็นเงิน กล่าวคือการจัดไฟแนนซ์คือการกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยการนำรถยนต์เป็นหลักประกันซึ่งธนาคารจะถือกรรมสิทธิ์ในการครอบครองรถของเจ้าของรถหรือกล่าวง่ายๆคือ นำรถยนต์ของตนเองยืมเงินจากธนาคารโดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งการจัดไฟแนนซ์ก็จะมีเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์ต่างๆดังนี้ – ยอดจัด ซึ่งเป็นการประเมินราคาของรถที่ทางบริษัทรถยนต์นั้นๆ เป็นผู้กำหนดขึ้น โดยจะมีการพิจารณาหรือประเมินจากยี่ห้อรถยนต์ รวมทั้งรุ่นและปีที่ผลิต ตลอดจนสภาพของรถยนต์ และความเร็วความแรงของรถ เป็นต้น – อัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยมากน้อยตามสภาพของรถ ปีของรถ รวมถึงคำนวนยอดชำระเงินของรถยนต์นั้นๆ จำนวนกี่ปี ยอดเท่าใดบ้างตามแต่ที่ธนาคารกำหนดและสภาพการใช้งานของรถยนต์ด้วย –...

เครดิตบูโร มีผลอย่างไรที่ผู้ใช้บริการควรรู้

สำหรับผู้ที่กู้เงินในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น กู้ซื้อบ้าน, ผ่อนรถยนต์ หรือสินเชื่อบัตรเครดิต ซึ่งแน่นอนว่าธนาคารมีประวัติของผู้ใช้หรือผู้ชำระแล้วซึ่งประวัติของผู้ใช้นั้นคือ เครดิต ที่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินอื่นๆได้ซึ่ง เครดิต นั้นธนาคารจะนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติสินเชื่อต่างๆของผู้ใช้เพื่อเพิ่มวงเงินเครดิต หรือ ยกเลิก รวมถึงการอนุมัติการเงินอื่นๆเช่น การกู้ซื้อบ้าน ทั้งนี้หากว่าผู้ใช้นั้นไม่สามารถชำระเงินได้จากภาระหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งทางธนาคารจะนำชื่อประวัติของผู้ใช้ลงประวัติที่เรียกว่า เครดิตบูโร เครดิตบูโร คือ รายชื่อของบุคคลทั่วไปซึ่งธนาคารจะเก็บรายชื่อไว้โดรายชื่อนั้นเพื่อให้ธนาคารทราบถึงพฤติกรรมการเงิน, ภาระหนี้สิน ซึ่งบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถชำระเงินตามกำหนดหรือค้างการชำระหนี้สิน ซึ่งบุคคลเหล่านั้นที่จะกู้เงินหรือทำธุรกรรมการเงินต่างๆโดยธนาคารจะเรียกดูประวัติเครดิตบูโรของบุคคลนั้นๆเพื่อประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้เครดิตบูโร จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคเช่น การปะปา, การไฟฟ้า,...