ไฟแนนซ์คืออะไร

หากกล่าวคือในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินนั้นหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า ไฟแนนซ์ หรือ การจัดไฟแนนซ์ ซึ่งผู้ใช้มีการนำทรัพย์สินอย่างรถยนต์เป็นการค้ำประกันเพื่อแลกเป็นเงิน กล่าวคือการจัดไฟแนนซ์คือการกู้ยืมเงินจากธนาคารโดยการนำรถยนต์เป็นหลักประกันซึ่งธนาคารจะถือกรรมสิทธิ์ในการครอบครองรถของเจ้าของรถหรือกล่าวง่ายๆคือ นำรถยนต์ของตนเองยืมเงินจากธนาคารโดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งการจัดไฟแนนซ์ก็จะมีเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์ต่างๆดังนี้

– ยอดจัด ซึ่งเป็นการประเมินราคาของรถที่ทางบริษัทรถยนต์นั้นๆ เป็นผู้กำหนดขึ้น โดยจะมีการพิจารณาหรือประเมินจากยี่ห้อรถยนต์ รวมทั้งรุ่นและปีที่ผลิต ตลอดจนสภาพของรถยนต์ และความเร็วความแรงของรถ เป็นต้น

– อัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยมากน้อยตามสภาพของรถ ปีของรถ รวมถึงคำนวนยอดชำระเงินของรถยนต์นั้นๆ จำนวนกี่ปี ยอดเท่าใดบ้างตามแต่ที่ธนาคารกำหนดและสภาพการใช้งานของรถยนต์ด้วย

– การทำประกันภัยรถยนต์ จะมีการกำหนดให้ทำประกันภัยหลังจากที่ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยมากหากเป็นรถยนต์มือหนึ่งจะมีการแถมประกันภัยฟรีชั้นหนึ่งมาให้ในระยะเวลา 1 ปีแรก

ทั้งนี้หากเจ้าของรถต้องการยื่นไฟแนนซ์นั้น จะต้องมีการเตรียมเอกสารต่างๆที่ทางธนาคารกำหนดให้ครบถ้วนและเอกสารต้องตรงกับชื่อของเจ้าของรถด้วย โดยการจัดส่งให้ทางธนาคารและจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารมาประเมินสภาพรถเพื่อกำหนดยอดเงินให้เจ้าของรถ ทั้งนี้การจัดไฟแนนซ์ย่อมมีความเสี่ยงหากเจ้าของรถไม่ชำระเงินตามกำหนด ธนาคารมีสิทธิ์ยึดรถยนต์เป็นทรัพย์สินของธนาคารเพื่อขายทอดตลาดต่อไปด้วย