เดบิต คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

หากจะกล่าวศัพท์ทางบัญชีเราคงเคยได้ยินคำว่า เดบิต ซึ่งเป็นการแสดงจำนวนเงินด้านซ้ายของบัญชีเป็นการแสดงรายการด้านทรัพย์สินหรือค่าจ่ายใช้ของรายการนั้น ทั้งนี้หากกล่าวถึงรายการของธนาคารผู้ใช้จะมีบัตรอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า บัตรเดบิต แล้วบัตรเดบิตคืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้างนั้น

บัตรเดบิต เป็นบัตรที่เหมือนกับบัตรเอทีเอ็มทั่วไปโดยผู้ใช้สามารถใช้กดเงินสดก็ได้และจ่ายเงินผ่านบัตรก็ได้โดยไม่ต้องชำระเงินให้กับธนาคาร ซึ่งบัตรเดบิตนั้นเป็นบัตรเอทีเอ็มที่ผูกกับบัญชีธนาคารนั้นๆของผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้แบบบัตรเอทีเอ็มธรรมดา และ บัตรเอทีเอ็มแบบเดบิตซึ่งแบบที่สองมีผู้นิยมใช้มากกว่าเนื่องจาก บัตรเดบิต สามารถชำระเงินในรูปแบบการรูดบัตรก็ได้ หรือชำระเงินแบบออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชำระเงินในรูปแบบ PayPal ชำระเดบิตผ่านธนาคารออนไลน์, โอนเงินออนไลน์ ที่สามารถทำได้ง่ายซึ่งระบบจะตัดบัญชีของผู้ใช้งานอัตโนมัตทั้งนี้ผู้ใช้บัตรไม่ต้องชำระเงินภายหลังให้กับธนาคาร เนื่องจากเป็นเงินของผู้ใช้บัตรเอง

ประโยชน์ของบัตรเดบิตนั้น สามารถใช้รูดเพื่อซื้อสินค้าโดยสามารถกำหนดวงเงินในการรูดได้เอง, สามารถฝากเงินหรือถอนเงินรวมถึง โอนเงิน เช็คยอดเงินจากเครื่องเอทีเอ็มก็ได้ รวมถึงบัตรสามารถซื้อสินค้าออนไลน์ จองห้องพักและเครื่องบินแบบออนไลน์ได้ง่ายโดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องพกเงินสดติดตัวมากเลย ซึ่งผู้ใช้บัตรเดบิตจะเสียเพียงค่าธรรมเนียมบัตรรายปีเท่านั้น โดยธนาคารจะตัดเงินอัตโนมัติตามจำนวนของประเภทบัตรเดบิตของผู้ใช้ ซึ่งนี้เป็นข้อแตกต่างจากบัตรเครดิตซึ่งเป็นเงินของธนาคาร