เครดิตบูโร มีผลอย่างไรที่ผู้ใช้บริการควรรู้

สำหรับผู้ที่กู้เงินในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น กู้ซื้อบ้าน, ผ่อนรถยนต์ หรือสินเชื่อบัตรเครดิต ซึ่งแน่นอนว่าธนาคารมีประวัติของผู้ใช้หรือผู้ชำระแล้วซึ่งประวัติของผู้ใช้นั้นคือ เครดิต ที่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินอื่นๆได้ซึ่ง เครดิต นั้นธนาคารจะนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติสินเชื่อต่างๆของผู้ใช้เพื่อเพิ่มวงเงินเครดิต หรือ ยกเลิก รวมถึงการอนุมัติการเงินอื่นๆเช่น การกู้ซื้อบ้าน ทั้งนี้หากว่าผู้ใช้นั้นไม่สามารถชำระเงินได้จากภาระหนี้อย่างใดอย่างหนึ่งทางธนาคารจะนำชื่อประวัติของผู้ใช้ลงประวัติที่เรียกว่า เครดิตบูโร

เครดิตบูโร คือ รายชื่อของบุคคลทั่วไปซึ่งธนาคารจะเก็บรายชื่อไว้โดรายชื่อนั้นเพื่อให้ธนาคารทราบถึงพฤติกรรมการเงิน, ภาระหนี้สิน ซึ่งบุคคลเหล่านั้นไม่สามารถชำระเงินตามกำหนดหรือค้างการชำระหนี้สิน ซึ่งบุคคลเหล่านั้นที่จะกู้เงินหรือทำธุรกรรมการเงินต่างๆโดยธนาคารจะเรียกดูประวัติเครดิตบูโรของบุคคลนั้นๆเพื่อประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้เครดิตบูโร จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคเช่น การปะปา, การไฟฟ้า, ค่ายมือถือ, ค่าบริการอินเตอร์เน็ท ซึ่งค่าบริการเหล่านี้จะไม่มีการลงประวัติเครดิตบูโร ซึ่งหากว่าผู้ใช่้บริการพบว่ามีจดหมายอ้างว่าไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ท และจะติดเครดิตบูโรนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและอย่าหลงเชื่อข้อความเหล่านี้ ทั้งนี้เครดิตบูโร นั้นถือว่าเป็นข้อเสียของผู้ใช้บริการที่มักค้างค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตและสินเชื่อทางการเงินต่างๆ ดังนั้นเพื่อไม่ให้ตนเองติดชื่อในเครดิตบูโรนั้นควรชำระหนี้ให้ครบตามที่ธนาคารกำหนดจะดีกว่า เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นผลเสียของตนเองในอนาคตด้วย