ปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารได้

การกู้เงินมีหลากหลายประเภทซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้คนจะกู้เงินเพื่อซื้อบ้านหรือผู้ประกอบการกู้เงินเพื่อการลงทุนของกิจการของตนทั้งนี้การกู้เงินจากธนาคารนั้นต้องมีรายละเอียดและเอกสารของผู้กู้ที่ต้องครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งธนาคารจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนในการอนุมัติเงินให้ผู้กู้เงิน ทั้งนี้ใช้ว่าผู้คนจะมีสิทธิ์ในการกู้เงินซื้อบ้าน หรือ การลงทุนกิจการต่างๆได้ง่ายๆ ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเพื่อให้ทางธนาคารมั่นใจว่าผู้กู้เงินนั้นมีความมั่นคง ทั้งนี้ก็มีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้ผู้กู้เงินและผู้ประกอบการไม่สามารถกู้เงินได้เช่น

– คุณสมบัติขอผู้กู้สินเชื่อ จัดว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญของผู้กู้ซึ่งทางธนาคารจะกำหนดเกณฑ์อายุของผู้กู้อย่างชัดเจนคือ ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งต่ำกว่า 20 ปีธนาคารถือว่ายังเป็นผู้ที่ยังไม่สามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเองแม้ว่าผู้นั้นจะมีรายได้ให้ตนเองแล้วก็ตาม ทั้งนี้ผู้กู้ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 60 ปีด้วย

– ความสามารถในการชำระหนี้ แม้ว่าอายุของผู้กู้จะถึงเกณฑ์แล้วแต่ใช่ว่าจะสามารถกู้เงินจากธนาคารได้ ซึ่งธนาคารก็ดูปัจจัยของผู้กู้ด้วยว่าผู้กู้สามารถชำระเงินได้ตามที่ธนาคารกำหนดหรือไม่ ซึ่งธนาคารจะพิจารณาจากภาระหนี้ของผู้กู้ไมว่าจะเป็น บัตรเครดิต, ผ่อนรถ, บัตรกดเงินสด รวมถึงเช็คประวัติว่าผู้กู้ติดเครดิตบูโรหรือไม่

– เงินทุน บัญชีธนาคาร ข้อนี้ธนาคารเช็คดูว่าผู้กู้นั้นมีรายการเดินบัญชีมากน้อยแค่ไหน ดูว่าในแต่ละเดือนผู้กู้มีรายได้เท่าใดหรือมีสภาพคล่องทางการเงินมากแค่ไหนซึ่งก็ถือว่าเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งของผู้กู้ด้วย ทั้งนี้รวมไปถึงดูการงานของผู้กู้ด้วยว่ามีความมั่นคงมากแค่ไหน