บัตรเครดิต ใช้ให้เกิดประโยชน์และไม่ก่อหนี้ในอนาคต

ในปัจจุบันการชำระเงิน จ่ายเงินออนไลน์มีมากขึ้นเนื่องจากมีความสะดวกสบายและไม่ต้องพกเงินสดให้ยุ่งยาก ปัจจุบันผู้คนนิยมใช้บัตรเครดิตมากขึ้นทีนี้บัตรเครดิตคืออะไร มีความสะดวกอย่างไรบ้าง บัตรเครดิต คือ  บัตรที่ธนาคารออกให้โดยมีวงเงินในบัตรในวงเงินต่างๆที่มากน้อยแตกต่างกันไปของแต่ละคนที่ได้รับ บัตรเครดิตใช้ในการรูดซื้อสินค้า ผ่อนสินค้าต่างๆของผู้คนโดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเป็นเงินสดจำนวนมาก ซึ่งวงเงินในบัตรเครดิตนั้นเปรียบเสมือนเป็นวงเงินสำรองจ่ายที่ธนาคารออกให้ โดยผู้ใช้ที่รูดบัตรเครดิตนั้นสามารถใช้ซื้อสินค้าได้ก่อนและชำระเงินให้กับธนาคารภายหลัง โดยการชำระเงินนั้นผู้ใช้สามารถชำระในวงเงินเต็มหรือวงเงินขั้นต่ำก็ได้ โดยธนาคารจะกำหนดวงเงินขั้นต่ำชำระให้กับผู้ใช้ โดยผู้ใช้ต้องชำระวงเงินในจำนวนนั้นๆ ทั้งนี้ผู้ใช้งานต้องชำระเงินภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดตามบิลด้วย เพราะหากว่าผู้ใช้ไม่ชำระเงินในยอดนั้นๆ ทางธนาคารมีสิทธิ์คิดดอกเบี้ยซึ่งมากน้อยตามยอดของผู้ใช้ ส่วนใหญ่ดอกเบี้ยอยู่ที่ 20 – 25% ต่อปี ซึ่งถือว่าสูงมากทีเดียว นอกจากนี้บัตรเครดิตบางประเภทยังสามารถใช้กดเงินสดได้อีกด้วยแต่การกดเงินสด ผู้ใช้จะเสียดอกเบี้ยที่สูงมากเมื่อเทียบการรูดเป็นเครดิตในการซื้อสินค้า นอกจากนี้หากว่าผู้ใช้บัตรไม่ชำระเงินตามกำหนดจะทำให้ก่อหนี้เพิ่มพูนโดยเฉพาะดอกเบี้ย รวมถึงยังส่งผลต่อเครดิตทางการเงินของผู้ใช้ซึ่งจะมีปัญหาในการทำธุรกรรมการเงินในอนาคต ซึ่งผู้ใช้จะไม่สามารถใช้เครดิตของตนเองในด้านต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็น การกู้เงิน หรือ การทำบัตรเครดิตอื่นในอนาคตด้วย