ธนาคารโลก (The World Bank)

ธนาคารโลก หรือ World Bank เป็นธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา องค์กรที่จัดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในตอนนั้นการเงินโลกเกิดวิกฤตอย่างหนักเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งธนาคารโลกจัดขึ้นโดยประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศทางยุโรป จุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกต่างๆเพื่อฟื้นฟูประเทศหลังสงครามโลก เริ่มแรกการประชุมของกลุ่มประเทศมหาอำนาจ จัดขึ้นที่เบร็ตตันวูดส์ รัฐนิวแฮมป์เชียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนกรกฏาคม ปี 1945 โดยมีการร่างกฎบัตรขึ้นมาสองฉบับเพื่อจัดตั้งธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ทั้งนี้จุดประสงค์นั้นเพื่อ เพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิกที่ได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งหลายประเทศในตอนนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนัก หลังจากสงครามโลกสงบลงหลายประเทศเผชิญกับสภาวะคาดแคลนอาหาร การฟื้นฟูประเทศ และการเงินระหว่างประเทศเพื่อช่วงฟื้นฟูประเทศให้กลับมามั่นคงอีกครั้ง ซึ่งได้ขยายขอบเขต สนับสนุนการลงทุนเพื่อพัฒนาและเพิ่มผลผลิตในประเทศที่กำลังพัฒนาด้วย

ธนาคารโลกเป็นองค์กรอยู่ในสังกัดขององค์การสหประชาชาติ มีสำนักงานใหญ่ตั้งที่กรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 188 ประเทศ เงินทุนของธนาคารโลกได้มาจากการจำหน่ายพันธบัตรในตลาดการเงินสำคัญของโลก ค่าบำรุงจากประเทศสมาชิก และเงินค่าหุ้นของประเทศสมาชิก สำหรับประเทศไทยนั้นเคยได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารโลกในช่วงวิกฤตการเงินของไทยในปี พ.ศ. 2540 หรือวิกฤตต้มยำกุ้ง ในขณะนั้นส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการธนาคารของไทย รวมถึงผงกระทบของผู้คนทำให้คนตกงานเป็นจำนวนมากในตอนนั้น ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ซึ่งประเทศไทยมีภาระหนี้สาธารณะทำให้ตอนนั้นประเทศไทยอยู่ในภาวะล้มละลายทางการเงิน นอกจากนี้วิกฤตดังกล่าวยังขยายออกไปตามประเทศต่างๆ