ธนาคารออมสิน

  ธนาคารออมสิน เป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงการคลัง เป็นธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย โดย ธนาคารออมสิน นั้นก็เน้นการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท เพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการรายย่อย โดยธนาคารออมสินนั้น ก็มีรูปแบบของสินเชื่อ และเงินฝากสำหรับรายย่อยไว้อย่างมากมาย ซึ่งอีกทั้งยังเป็นธนาคารที่ยังสร้างเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มชุมชนอีกด้วย โดยธนาคารออมสิน นั้นก็ได้มีโครงการต่างๆ เกิดขึ้นไว้อย่างมากมาย หรือเรียกง่ายๆ ได้ว่าเป็นธนาคารเพื่อประชาชนโดยแท้จริงนั่นเอง

ธนาคารออมสิน นั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่ให้สินเชื่อในระยะสั้น แก่ผู้ประกอบการรายย่อย แม้กระทั้งพ่อค้าแม่ค้า รวมไปถึงพนักงานต่างๆ ทางธนาคารก็ปล่อยสินเชื่อนี้กันแทบทุกคน โดยเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของประชาชนที่สามารถตรวจสอบได้ โดยโครงการนี้นั้นก็เป็นโครงการที่ดีนะครับทำให้ประชาชนหลายคน หมดหนี้ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยในปัจจุบันนั้น ธนาคารออมสินก็มีอยู่ทั้งหมด 1,039 สาขาด้วยกัน  การกำเนิดของธนาคารออมสินนั้น ก็เกิดขึ้นโดยในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งได้มีการริเริ่มนำกิจการด้านการออมสินมาใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2450 โดยได้ทดลองตั้งธนาคารรับฝากเงินขึ้นเรียกว่า “แงก์ลีฟอเทีย” โดยมีจุดประสงค์ให้มีวินัยในการออมเงินกันมากขึ้นนั่นเอง อย่างไรก็ตามนั้น ในสมัยรัฐบาล ศ.ดร.ปรีดี พนมยงค์ ที่เป็นนายกอยู่นั้นก็ได้ยกระดุบให้คลังคออมสินเปลี่ยนเป็นสถานะเป็น “ธนาคารออมสิน” โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2490 ที่ผ่านมานั้นเอง เพื่อทำหน้าที่เป็นธนาคารและเป็นสถาบันการเงินที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั่นเอง โดยตราสัญลักษณ์ของธนาคารออมสินนั้น ก็จะเป็นลักษณะวงกลมภายในนั้นก็จะมีสามส่วนด้วยกัน จะประกอบไปด้วย วิชราวุธ ฉัตรห้าชั้น และ ต้นไทรนั้นเอง