ธนาคารกรุงเทพ

  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ Bangkok Bank Public Company Limited โดยมีชื่อย่อว่า BBL  ซึ่งก็ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2487 โดยข้าราชการ นักธุรกิ จ และกลุ่มบุคคล ที่มีแนวคิดเดียวกัน ก็เลยได้มีสโลแกนว่า “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นั้นก็จัดได้ว่าเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นเอง อย่างไรก็ตามนั้นธนาคารกรุงเทพก็ถือเป็นธนาคารที่มีความเก่าแก่มากเลยทีเดียว

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ก็ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2487 โดยมีสำนักงานใหญ่แห่งแรกเป็นอาคารพาณิชย์ 2 คูหาในย่านราชวงศ์ ในกลางเมืองกรุงเทพมหานคร โดยในยุคนั้นก็มีพนักงานเพียงแค่ 23 คนเท่านั้น โดยผู้จัดการใหญคนแรกของธนาคารนั้นก็เป็น หลวงรอบรู้กิจ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มสร้างฐานลูกค้าในยุคนั้น ธนาคารกรุงเทพ นั้นก็ยังถือเป็นธนาคารที่ยังโกอินเตอร์อีกด้วยนะครับโดยได้ไปเปิดสาขาต่างประเทศแห่งแรกที่ ฮ่องกง และ โตเกียว ต่อมาก็ได้ไปเปิดที่ สิงคโปร์ ด้วยกัน ปัจจุบัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ก็เป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์มากที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับ โดยข้อมูลล่าสุดนั้นก็น่าจะมีทั้งหมดประมาณ 2.42 ล้านล้านบาทและก็มีสาขาในประเทศไทยทั้งหมดจำนวน 1,113 สาขาด้วยกัน และมีเครื่องเอทีเอ็ม 7,500 ตู้ นับได้ว่า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ก็เป็นธนาคารที่มีผู้ใช้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็น บริการทางด้านเงินฝาก บริการทางด้านสินเชื่อ บริการทางด้านบัตรเครดิต บริการทางด้านประกัน เป็นตัน นับได้ว่าถ้าลูกค้าคนไหนที่มาที่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ก็จะได้รับบริการกันอย่างครบครันแน่นอน