การเงิน การธนาคาร

การเงิน เป็นวิชาการศึกษาอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสถิติตัวเลขและการกำหนดวิธีการของ บุคคล, หน่วยงานธุรกิจ, กิจการการค้าต่างๆ, การจัดหา, ทรัพยากรการเงิน ซึ่งมีการคำนวณ ศึกษาด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น รายได้ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเงินต่างๆ ของธุรกิจนั้นๆ นอกจากนี้แล้วการเงินยังเป็นหัวใจหลักเกี่ยวกับโครงสร้างของธุรกิจ ซึ่งการเงินสามารถก่อให้เกิดผลกระทบโครงสร้างได้ การเงินเกี่ยวข้องเกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ทรัพย์สิน, การศึกษาเกี่ยวกับเงินตราและสินทรัพย์ต่าง ๆ, การบริหารจัดการสินทรัพย์, การบัญชี, การประเมินและจัดการความเสี่ยง ซึ่งเกือบทุกอย่างมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงินทั้งสิ้น

การเงินมีส่วนสำคัญอย่างมากของธนาคารถือเป็นหัวใจหลักและเป็นส่วนที่มีความเสี่ยงที่สูงมาก ธนาคารจัดว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของประเทศเป็นตัวค่าทางเศรษฐกิจต่างๆของประเทศไม่ว่าจะเป็น ตลาดหุ้น, การรับฝากและถอนเงินของผู้คนในประเทศรวมถึงเครดิตทางการเงินต่างๆ การทำธุรกรรมทางการเงิน การธนาคารเป็นการบริหารสภาพคล่องทางการเงินซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังยังสูง หากยอดเงินหายไปเพียง 1 บาทหรือน้อยนิดนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เสียหายเป็นวงกว้าง แน่นอนว่าธนาคารเป็นศูนย์กลางทางการเงินของทุกๆคน เป็นแหล่งเก็บเงิน ออมเงินของทุกคนในประเทศที่ต้องใช้ธนาคารในการรับฝากเงินของพวกเขา นอกจากนี้ธนาคารยังเป็นแหล่งจัดการทรัพย์สินทางการเงินต่างๆของประเทศด้วย ธนาคารจึงจัดว่ามีความสำคัญอย่างมากของประเทศรวมถึงการเงินด้วย จัดทำสถิติการเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และแสดงปริมาณเงิน สภาพคล่อง สินเชื่อที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจ  ซึ่งการศึกษาการเงินจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ